MRS25W Rollon 25mm Set 280mm Hoog/Hoch

€ 28,56

NL - Lineaire geleidingen Set 25mm Gebruikt
1 rail 280mm Lengte
1 Hoge wagen


DE - Linearführungen Set 25mm Gebraucht
1 linearführung 280mm Länge
1 Hohe Wagen